تابلو ورق متال طلایی بسم الله بزرگ (بدون روکش طلا)

تابلوی ورق متال طلایی بسم الله ترکیب دایره
خط معلی
ساخته شده از ورق PVC متال کوتینگ طلایی
زمینه مخمل مشکی
قاب PVC طلایی طرح دار
ابعاد بدون قاب : 52×52 cm
ابعاد با قاب : 72×72 cm