تابلو ورق طلا نام مبارک الله بزرگ

890,000 تومان

تابلوی ورق طلای الله بزرگ ترکیب قطره
خط معلی
ساخته شده از ورق طلای ایتالیا بر روی ورق PVC
زمینه مخمل مشکی
قاب PVC مشکی تخت
ابعاد بدون قاب: 30×23 cm
ابعاد با قاب: 38×32cm