تابلو ورق طلایی نام مبارک الله کوچک (بدون روکش طلا)

تابلوی ورق طلایی الله کوچک ترکیب قطره
خط معلی
ساخته شده از ورق متال طلایی
زمینه مخمل مشکی
قاب PVC مشکی تخت
ابعاد بدون قاب: 19×14 cm
ابعاد با قاب: 29×24 cm