تابلو ورق طلایی علی حجت الله (بدون روکش طلا)

تابلوی ورق طلایی علی حجت الله

خط معلی
ساخته شده از ورق متال کوتینگ طلایی
زمینه مخمل مشکی
قاب PVC مشکی تخت
ابعاد بدون قاب: 30×23 cm
ابعاد با قاب: 40×33 cm