تابلو ورق طلایی بسم الله کوچک (بدون روکش طلا)

تابلوی ورق طلایی بسم الله ترکیب دایره
خط معلی
زمینه مخمل مشکی
قاب مشکی ساده تخت
ابعاد بدون قاب : 23×23 cm
ابعاد با قاب : 33×33 cm